stonecrop

stonecrop
aitrusis šilokas statusas T sritis vardynas apibrėžtis Storlapinių šeimos dekoratyvinis, vaistinis nuodingas augalas (Sedum acre), paplitęs šiaurės Afrikoje, Europoje ir vakarų Azijoje. atitikmenys: lot. Sedum acre angl. biting stone-crop; common stone-crop; goldmoss stone-crop; yellow stone-crop; moosy stone-crop; mossy stonecrop; stonecrop; wall-grass; wall-pepper vok. scharfer Mauerpfeffer; Waldsedum rus. очиток едкий lenk. rozchodnik óstry šaltinis Dekoratyvinių augalų vardynas: lietuvių, lotynų, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis / Dalia Kisielienė, Ieva Grigienė, Algirdas Grigas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007; Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. rugsėjo 12 d. rekomendacija Nr. 3 „Dėl riešutų ir juos vedančių augalų lietuviškų pavadinimų“ (Inf. pran., 2003, Nr. 70); Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. birželio 25 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-5 „Dėl rekomendacijos „Dėl medieninių, pluoštinių, dervinių, rauginių ir kitų techninėms reikmėms naudojamų augalų lietuviškų pavadinimų“ (Inf. pran., 2008, Nr. 47-655); Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. gruodžio 20 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-5 „Dėl rekomendacijos „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (A–B)“

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Stonecrop — Stone crop , n. [AS. st[=a]ncropp.] 1. A sort of tree. [Obs.] Mortimer. [1913 Webster] 2. (Bot.) Any low succulent plant of the genus {Sedum}, esp. {Sedum acre}, which is common on bare rocks in Europe, and is spreading in parts of America. See… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • stonecrop — ► NOUN ▪ a plant with star shaped yellow or white flowers which grows among rocks or on walls …   English terms dictionary

  • stonecrop — [stōn′kräp΄] n. [ME stoncroppe < OE stancrop < stan,STONE + crop, a sprout] SEDUM …   English World dictionary

  • stonecrop — orpine or pine, n. [F. orpin the genus of plants which includes orpine; so called from the yellow blossoms of a common species (Sedum acre). See {Orpiment}.] (Bot.) A low plant with fleshy leaves ({Sedum telephium}), having clusters of purple… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • stonecrop — noun Any of various succulent plants, of the genus Sedum (Crassulaceae family), native to temperate zones. 1954. “A trailing plant with flowers like small white stars had bound itself across the bows as if in reverence for the fallen king, and in …   Wiktionary

  • stonecrop — šilokas statusas T sritis vardynas apibrėžtis Storlapinių (Crassulaceae) šeimos augalų gentis (Sedum). atitikmenys: lot. Sedum angl. orpine; stone crop; stonecrop; wall pepper vok. Dickblatt; Fetthenne; Fettkraut; Mauerpfeffer rus. очиток lenk.… …   Dekoratyvinių augalų vardynas

  • stonecrop family — the plant family Crassulaceae, characterized by succulent herbaceous plants and shrubs with simple, fleshy leaves, clusters of small flowers, and dry, dehiscent fruit, and including hen and chickens, houseleek, kalanchoe, live forever, orpine,… …   Universalium

  • stonecrop family — noun succulent shrubs and herbs • Syn: ↑Crassulaceae, ↑family Crassulaceae • Hypernyms: ↑plant family • Member Holonyms: ↑Rosales, ↑order Rosales …   Useful english dictionary

  • stonecrop — noun Date: before 12th century 1. sedum; especially an Old World creeping evergreen sedum (Sedum acre) with pungent fleshy leaves and yellow flowers 2. any of various plants of the orpine family related to the sedums …   New Collegiate Dictionary

  • stonecrop — /stohn krop /, n. 1. any plant of the genus Sedum, esp. a mosslike herb, S. acre, having small, fleshy leaves and yellow flowers, frequently growing on rocks and walls. 2. any of various related plants. [bef. 1000; ME stooncrop, OE stancrop. See… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”